Apesin FOOD dezinfekční čistič do potravinářství bez chlóru

–81 %
Apesin FOOD dezinfekční čistič do potravinářství bez chlóru
3 095,20 Kč –81 % 590 Kč / ks 487,60 Kč bez DPH 59 Kč / 1 l
Skladem
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
31.5.2023

Z 1 l naředíte až 65 l dezinfekce proti virům. Tekutý dezinfekční čisticí prostředek bez chlóru, šetrnější k životnímu prostředí. Proti všem virům i covid-19. Pro všechny kuchyně jídelen i kuchyně zdravotnických zařízení, restaurací a potravinářského průmyslu. Myje tuky, bílkoviny i vodní kámen. APESIN FOOD je ideálním řešením pro čištění a dezinfekci v jednom kroku, což umožňuje rychlé a bezpečné opětovné použití potravinářských a průmyslových oblastí. Je založen na speciální kombinaci kyselin, která umožňuje účinné odstranění mastnoty, bílkovin a mikroorganismů účinnou dezinfekcí. Snadné odstranění usazenin, vodního kamene a usazenin v mlékárnách, pekárnách, pivovarech, vinařství a dalším odvětví zpracování potravin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Apesin FOOD je dezinfekce bez chlóru na kuchyně a další prostory. 

Dezinfekční čistič, který myje. Mytí a dezinfekce v jednom kroku dezinfekcí bez chlóru, která je šetrnější k životnímu prostředí. Na bázi kyseliny mléčné, která se v přírodě snadněji odbourává.

Výborná cena - z 1 l koncentrátu naředíte 65 l účinné dezinfekce i proti virům.

Získáte tak náplň do až 130 lahví o objemu 0,5 l. Proti všem virům, tedy i covid-19.

buton uklizej chytre

Profil produktu
■ APESIN FOOD je ideálním řešením pro čištění a dezinfekci v jednom kroku, což umožňuje rychlé a bezpečné opětovné použití potravinářských a průmyslových oblastí.
■ Je založen na speciální kombinaci kyselin, která umožňuje účinné odstranění mastnoty, bílkovin a mikroorganismů účinnou dezinfekcí.
■ Snadné odstranění usazenin, vodního kamene a usazenin v mlékárnách, pekárnách, pivovarech, vinařství a dalším odvětví zpracování potravin.
■ Spektrum účinnosti APESIN FOOD bylo testováno a prokázáno podle evropských EN standardů.
■ APESIN FOOD umožňuje rychlé a kvalitní výsledky.

Oblast použití
■ Pro všechny kuchyně jídelen i kuchyně zdravotnických zařízení, restaurací a potravinářského průmyslu.
■ Vhodné pro všechny povrchy a zařízení odolné kyselinám vyrobené z nerezové oceli, plastu, keramiky, porcelánu, lakované dřevo nebo kov.
■ Neaplikujte na vápenaté kamenné podlahy ani na jiné materiály citlivé na kyseliny ve zpracovatelském průmyslu.


Aplikační poznámka
■ Naneste naředěný produkt na podložku, houbu nebo hadřík a setřete (přibližně 40 ml / m²) a dodržujte stanovené doby expozice koncentrátu produktu.
■ Povrch, který má být ošetřen, zcela navlhčete.
■ Vždy se starejte o úplně smočené povrchy.
■ Nechte roztok působit podle doby expozice. Podrobné informace naleznete v technickém listu.
■ Opláchněte čistou vodou.

Složení na 100 g: 5,6 g KYSELINY mléčné, 5 - 15% aniontové povrchově aktivní látky

Působení proti koronavirům - ředění 1,5 % po dobu 5 minut expozice přípravku na ploše.

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Obsahuje: methansulfonová kyselina

nebespeci_ziravy

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #alkoholovadezinfekce #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat #dezinfekcevpotravinarstvi #dezinfekcedokuchyne #tana #apesin #dezinfekcebezchloru #bezchloru #ekologickadezinfekce #lerasept #laserpt #laserapt #levnadezinfekce

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: