Cid Clean - Dezinfekce na bázi peroxidu vodíku

240,80 Kč / ks 199 Kč bez DPH
Skladem
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
1.2.2023

Cid Clean je kyselá dezinfekce, vhodná na povrchy, materiály, podlahy, stěny a CIP systémy. Šetrná k plastovým materiálům, nerezu a těsněním strojů. Proti bakteríím, plísním a kvasinkám. V potravinářství a veterinární oblasti použijte 4% roztok a nechte působit 60 min., poté opláchněte. Dezinfekce vody 0,025% roztokem.

  • Velmi účnná i na opakující se výskyt mikroorganismů
  • Šetrná k povrchům
  • Také pro dezinfekci vody
  • 4% roztok, 60 min., pH 1,5

Detailní informace

Detailní popis produktu

Cid Clean je kyselá dezinfekce, vhodná na povrchy, materiály, podlahy, stěny a CIP systémy. Šetrná k plastovým materiálům, nerezu a těsněním strojů. Proti bakteríím, plísním a kvasinkám. V potravinářství a veterinární oblasti použijte 4% roztok a nechte působit 60 min., poté opláchněte. Dezinfekce vody 0,025% roztokem.

Nebezpečí: Obsahuje Hydrogen peroxide. H272 - Může zesílit požár; oxidant. H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list.

 

nebespeci_oxidujicinebespeci_ziravynebespeci_vykricnik_kosoctverec

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #cidclean #cidcleancormen
#lerasept #leraseptfp408 #lerasetphd #hd #408 #420 #leraseptl420 #stockmeier #kiehl #cormen
#brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat
#dezinfekcevpotravinarstvi #dezinfekcedokuchyne i#dezinfekcesanity #dezinfekcekoupelny #dezinfekcekancelare

 

bezpecnostni_list_CID CLEAN

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
0x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: