Dopomat Forte na silné mastnoty a nečistoty na podlahách a v garážích

 

Průmyslový čistič na silné mastnoty a nečistoty na podlahách, v garážích a průmyslových dílnách. Vhodné pro úklidové stroje. Silně alkalický prostředek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby např. v podchodech, k čištění odpadových kontejnerů a popelnic.

• Odstraňuje silné mastné znečištění
• Ideální do dílen a servisů
• Do mycích strojů na podlahy, světlíky, kachličky

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.10.2020
1 005 Kč / ks
1 216,05 Kč včetně DPH
   
Kód produktu 155
Značka Kiehl
Kategorie Pro úklidové stroje
 

Průmyslový čistič na silné mastnoty a nečistoty na podlahách, v garážích. Vhodné pro úklidové stroje

Silně alkalický prostředek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby např. v podchodech, k čištění odpadových kontejnerů a popelnic. Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník. Ředění: 100 ml k 10 litrům studené vody pro strojní automaty. 1 l k 10 l vody pro intenzivní čištění. pH koncentrátu 13, roztoku 11,5

Dopomat-forte Alkalický průmyslový čistící prostředek

Vlastnosti
Vysoce účinný alkalický průmyslový čistící prostředek se sníženou pěnivostí, na bázi speciálních účinných látek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze,
nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Podle normy ÖNORM B5105, článek 7,2 je vhodný pro odlučovače olejů.

Oblast použití
Je vhodný na všechny vodě a alkáliím odolné plochy v průmyslu, jako např. podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky
z drátěného skla, obklady a dlažby v podchodech resp. stanicích metra. Kromě toho je vhodný k čištění odpadových kontejnerů a popelnic. Nepoužívat na
podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.

Použití - Před prvním použitím je nutno na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.
Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra): 100 ml k 10 litrům studené vody.
Vysokotlaké čištění: 200 ml k 10 litrům studené vody.
Základní čištění: 1 litr k 10 litrům studené vody.

Spotřeba na m²
Strojní úklid za mokra: 1 ml
Vysokotlaké čištění: 8 ml
Základní čištění: 40 ml


Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky.

Nebezpečí

Obsahuje: hydroxid sodný. Složení: Anionické tenzidy < 5%, neiontové tenzidy < 5%, fosfonáty < 5%, vodou ředitelná rozpouštědla, Inhibitor koroze, alkálie, Barviva. Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ /obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.     

Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93

nebespeci_ziravy

 

Podobné produkty

Hmotnost 11 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: