Dopomat Forte na silné mastnoty a nečistoty na podlahách a v garážích

1 279 Kč / ks 1 057 Kč bez DPH 127,90 Kč / 1 l
Skladem
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Průmyslový čistič na silné mastnoty a nečistoty na podlahách, v garážích a průmyslových dílnách. Vhodné pro úklidové stroje.

Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby např. v podchodech, k čištění odpadových kontejnerů a popelnic.

• Odstraňuje silné mastné znečištění
• Ideální do dílen a servisů
• Do mycích strojů na podlahy, světlíky, kachličky

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dopomat Forte

Průmyslový čistič na silné mastnoty a nečistoty na podlahách, v garážích. 

Ideální do autoservisů, dílen a všude tam, kde je olejové znečištění.

Vhodné pro úklidové stroje.

Silně alkalický prostředek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Pro podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky z drátěného skla, obklady a dlažby např. v podchodech, k čištění odpadových kontejnerů a popelnic. Nepoužívat na podlahové krytiny ošetřené emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník. 

Z 10 l připravíte až 1.000 l roztoku pro mytí.

buton uklizej chytre

Ředění: 100 ml k 10 litrům studené vody pro strojní automaty. 1 l k 10 l vody pro intenzivní čištění. pH koncentrátu 13, roztoku 11,5

Dopomat Forte je alkalický průmyslový čisticí prostředek. Vysoce účinný alkalický průmyslový čisticí prostředek se sníženou pěnivostí, na bázi speciálních účinných látek. Odstraňuje motorové oleje a tuky, saze, nánosy nečistot, znečištění od grafitu a výfukových plynů. Podle normy ÖNORM B5105, článek 7,2 je vhodný pro odlučovače olejů.


Oblast použití
Je vhodný na všechny vodě a alkáliím odolné plochy v průmyslu, jako např. podlahy z betonu, pálených cihel v průmyslových halách, dílnách, světlíky
z drátěného skla, obklady a dlažby v podchodech resp. stanicích metra. Kromě toho je vhodný k čištění odpadových kontejnerů a popelnic. Nepoužívat na
podlahové krytiny ošetřené ošetřujícími emulzemi, linoleum, gumu nebo hliník.

Použití - Před prvním použitím je nutno na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.
Běžný každodenní úklid (strojní úklid za mokra): 100 ml k 10 litrům studené vody.
Vysokotlaké čištění: 200 ml k 10 litrům studené vody.
Základní čištění: 1 litr k 10 litrům studené vody.

Spotřeba na m²
Strojní úklid za mokra: 1 ml
Vysokotlaké čištění: 8 ml
Základní čištění: 40 ml

Nebezpečí. Obsahuje: hydroxid sodný. Složení: Anionické tenzidy < 5%, neiontové tenzidy < 5%, fosfonáty < 5%, vodou ředitelná rozpouštědla, Inhibitor koroze, alkálie, Barviva. Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ /obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93

nebespeci_ziravy

 #brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #alkoholovadezinfekce #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat #cistenipodlah #spinavepodlahy #voskynapodlahu #leskpodlah #dopomatforte #kiehl #liex #cistenigaraze #mytioleje #mytimotoru #mytimotorovehooleje

Doplňkové parametry

Kategorie: Pro úklidové stroje
Hmotnost: 11 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: