Příspěvek na roušky a dezinfekce na ruce

Nyní máte možnost žádat u zdravotních pojišťoven o příspěvek na ochranné pomůcky a dezinfekce na ruce. 

Dezinfekce na ruce - alkoholová s účinností proti koronaviru a bavlněná rouška s kapsou na filtr je k zakoupení v našem e-shopu.

 

Zde jsou převzaté články nějakých pojišťoven. O více informací žádejte vaši zdravotní pojišťovnu.

Příspěvek 500 korun na roušky a dezinfekci rukou

Zdravotní pojišťovna RBP zavedla příspěvek na nákup roušek, respirátorů a dezinfekčních přípravku určených k dezinfekci rukou s obsahem alkoholu

Ostrava (2. duben 2020) - Příspěvek ve výši až 500 korun lze čerpat od 1. dubna 2020 a je určen pro ženy a muže od 19 do 59 let a seniory nad 60 let v rámci programu „Zdraví ve svých rukou“ a stanoveného limitu pro preventivní a bonusové programy.

Nákup roušek, respirátorů a dezinfekčních přípravku určených k dezinfekci rukou včetně gelů na bázi ethanolu nebo izopropylalkoholu muže být realizován v internetových obchodech, v kamenných prodejnách, prodejnách zdravotnických prostředků a v lékárnách.

„Naše klienty současně musíme upozornit, že RBP nebude přispívat na nákup jednorázových rukavic, dezinfekčních mýdel (např. DETTOL), která neobsahují izopropylalkohol nebo ethanol, čistého lihu, dezinfekčních aviváží, prostředků na dezinfekci povrchů ani jednotlivých složek pro přípravu dezinfekce. Nemůžeme hradit ani látky na výrobu roušek a roušky zakoupené bez prodejního dokladu, např. svépomocně vyrobené v domácnostech,“ upřesnila Eva Misiačková, ředitelka RBP pro zdravotnictví.    

Zdravotní pojišťovna bude akceptovat všechny doklady s datem od 1. dubna, ze kterých bude jasně zřejmé, na nákup kterých potřeb se vztahují. (zdroj textu)

 

 

Příspěvek na dezinfekci rukou

Mimořádný příspěvek v souvislosti s koronavirovou infekcí

(nezapočítává se do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce)

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Na co: na zakoupené dezinfekční přípravky na ruce (gel, sprej, mýdlo apod.). Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné dezinfekční ani čistící prostředky (např. na čištění a dezinfekci povrchů apod.) ani na suroviny pro výrobu dezinfekčního přípravku. 

Příspěvek lze uplatnit pouze na přípravky zakoupené v období od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Žádost lze podat do 31. 12. 2020.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost
  • Originál dokladu o úhradě, ze kterého musí být jednoznačně zřejmý název přípravku určeného k dezinfekci rukou, dále datum zakoupení spadající do období 1. 3. 2020 až 30. 4. 2020, cena a identifikační údaje prodejce. Pokud bude cena na dokladu o úhradě nižší než limit 300 Kč, poskytne VoZP příspěvek pouze ve výši této částky. Jeden doklad o úhradě na vyšší částku než 300 Kč (např. při nákupu většího balení přípravku nebo více přípravků na jedné účtence) lze využít k žádosti o příspěvek pro více členů rodiny, kteří jsou pojištěni u VoZP. Všechny žádosti vztahující se k takovému dokladu o úhradě však musejí být předloženy pohromadě.  (zdroj textu)

 

 

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #alkoholovadezinfekce

#lerasept #lerasepthd #hd #isolda #isoldadezinfekce #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #tochces #koncentrat

#dezinfekcenaruce #alkoholovadezinfekcenaruce #dezinfekcnigelnaruce