Lerasept HD dezinfekce na ruce s ochranou pokožky

433 Kč / ks 3 502 Kč / ks od 433 Kč / ks 357,90 Kč bez DPH 2 894,20 Kč bez DPH od 357,90 Kč bez DPH 433 Kč / 1 l 350,20 Kč / 1 l
Skladem Skladem Zvolte variantu
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.6.2024 24.6.2024 Zvolte variantu

Alkoholový dezinfekční roztok na ruce. Zapsán do seznamu DGHM / VAH. Má neutrální pH a speciální složky, které pečují o pokožku, působí proti ztrátě vlhkosti a mastnoty pokožky i při častém používání.

  • Působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně, tedy proti všem virům. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.
  • Šetrný k pokožce, s promašťováním.
  • Velmi rychlý plně virucidní účinek (30 s.)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Alkoholový dezinfekční roztok na ruce

Kapalný alkoholový dezinfekční prostředek na ruce se látkami na promaštění, šetří ruce a udržuje je hebké i při časté aplikaci. Má široké spektrum účinků a působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně. Dezinfekce je účinná také proti koronavirům. Použití neředěné rozetřít 3 ml Lerasept HD během 30 sekund na obě ruce. Rychlá účinnost, velmi dobrý mikrobiocidní účinek, šetrný k pokožce se systémem zpětného promašťování, rychle se odpařující.

V lednu 2020 jsem zažádala výrobce o vyjádření k účinnosti proti typu virům - koronavirům. Zde je potvrzení efektivity. Lerasept HD je plně virucidní profesionální dezinfekce: 

Statement_Lerasept HD_virucidal activity_coronavirus_handdisinfection_GB

Nezapomínejte na dezinfekci prostoru produkty Lerasept FP 408 a Lerasept L 420.

buton uklizej chytre


Lerasept HD alkoholový dezinfekční prostředek na ruce, aplikační roztok
Popis výrobku:
Lerasept HD je kapalný alkoholový dezinfekční prostředek na ruce. Lerasept HD obsahuje kosmetické složky a systém zpětného promašťování, který šetří ruce a udržuje je hebké i při časté aplikaci.
Lerasept HD disponuje se svými alkoholovými složkami širokým spektrem účinků a působí baktericidně, fungicidně a plně virucidně.
Lerasept HD je dermatologicky testovaný nezávislým institutem a je hodnocený jako zvláště příznivý pro pokožku.
- rychlá účinnost velmi dobrý mikrobiocidní účinek
- šetrný k pokožce se systémem zpětného promašťování
- rychle se odpařující

Koncentrace: nezředěný
K hygienické dezinfekci rukou se po částech rozetřou 3 ml Lerasept HD během 30 sekund na obě ruce. Udržujte ruce během dezinfekce s výrobkem vlhké.
Pouze pro profesionální použití.


Technické údaje:
Forma: kapalná
Hustota: cca 0,87 g/cm³
Hodnota pH (10 g/l): 3,8 (OECD 122)


Důležitými součástmi:
ethanolu (64 g/100 g), n-propanolu (8 g/100 g)


Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zabraňte elektrostatickému nabití.

TECHNICKÁ INFORMACE
Při používání výrobků je třeba dodržovat platná preventivní ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Pokyny pro skladování a upozornění na nebezpečí
naleznete v aktuálně platných bezpečnostních listech. Aplikační roztoky a zbytky výrobků je třeba zlikvidovat podle úředních zadání. Uvedené pokyny odpovídají
našim dosavadním zkušenostem. S ohledem na různé provozní podmínky je však možná pouze nezávazná informace a konzultace. Proto nemůžeme převzít žádnou
odpovědnost ani vůči nárokům třetích stran

Varování
Obsahuje propan-1-ol, ethanol (64 g/100 g), n-propanol (8 g/100 g). Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve yplachování.P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93. Používejte biocidy bezpečně, přečtěte si bezpečnostní list.

nebespeci_vykricnik_kosoctverecnebespeci_ohen_kosoctverec

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #alkoholovadezinfekce #leraseptHD #leraseptfp408 #lerasetphd #hd #408 #420 #leraseptl420 #stockmeier #kiehl #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat #dezinfekcenaruce #alkoholovadezinfekcenaruce #dezinfekcnigelnaruce #laserapt #laserpt #dezinfekcevpotravinarstvi #dezinfekcedokuchyne 

5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
Avatar autora | 12.3.2020
+ Široké spektrum působení

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: