Šenkýřka CIP na mytí pivního potrubí

 

Silně alkalický prostředek pro sanitaci pivního potrubí, kohoutů, KEG sudů a v ostatních potravinářských provozech.

 • desinfikuje
 • okamžitě působení, úsporné dávkování
 • ekologický koncentrát bez chlóru
129 Kč / ks
156,09 Kč včetně DPH
Značka Šenkýřka
Kategorie Čističe pro kuchyně
Zvolte variantu
Brimi senkyrka cip 1,3Kg Kód produktu 662/1 L obsah: 1 l Skladem
Můžeme doručit do: 6.10.2020
129 Kč / ks
156,09 Kč včetně DPH
   
 

Silně alkalický prostředek pro sanitaci pivního potrubí, kohoutů, KEG sudů a v ostatních potravinářských provozech.

Šenkýřku doporučuje Lukáš Svoboda, mistr světa v čepování piva: "Když není čistá technika, nemůže být perfektní pivo."

 • desinfikuje
 • okamžitě působení, úsporné dávkování
 • ekologický koncentrát bez chlóru


Vhodné pro:
restaurace
vinné sklepy
výčepy
domácí výčepy

Doporučené dávkování: 0,5% - 1%

Pro kombinaci zásadité a kyselé dezinfekce, tak aby sanitační program byl komplexní a nevznikala rezistence mikroorganismů, doporučujeme pro střídání s Šenkýřkou CIP použít také Šenkýřka kyselá sanitační kapalina originální český produkt pro sanitační čištění pivního potrubí, výčepních kohoutů, KEG sudů, tanků a dalších potravinářských provozů. 

Hlavní výhody:

 • BEZ zápachu
 • kombinací aktivních látek snadno odstraní všechny usazeniny a pivní vedení je jako nové
 • SILNÁ koncentrace, stačí použít jen „VELKÉHO PANÁKA“ = 50 ml na 10 l vody = úspora a hlavně SNADNÁ práce.

 Návod použití pro pravidelnou sanitaci výčepu: Rozmíchat 50 ml do 10 l vody (0,5% koncentrace) + vytvořit okruh mezi sanitačním zařízením, kohoutem a roztokem, 15 min. nechat působit,  následně důkladně propláchnou pitnou vodou. Během tohoto čištění vytvoříme stejný roztok, vložíme rozložené části kohoutů, následně mechanicky očistíme, důkladně opláchneme a namontujeme zpět.   

Ideální použití produktu Šenkýřka kyselá sanitační kapalina = 1x za měsíc v kombinaci s pravidelným čistěním produktem Šenkýřka CIP.

Např. Sanitace pivního vedení z tanků:

 1. týden použít Šenkýřka CIP (alkalický produkt)
 2. týden použít Šenkýřka CIP (alkalický produkt)
 3. týden použít Šenkýřka CIP (alkalický produkt)
 4. týden použít Šenkýřka kyselá sanitační kapalina (kyselý produkt)

 

Nezapomínejte na pravidelnou aplikací produktu Šenkýřka - gel pro mytí skla  do spüllboy na sklenice a můžete čepovat.

Základní varování pro správné používání:

Zdraví škodlivý při požití, při zasažení kůže omýt mýdlem a vodou, u očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování +5°C až +25°C

nebespeci_vykricnik_kosoctverecnebespeci_ziravy

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: