Šenkýřka CIP na mytí pivního potrubí

256 Kč / ks 211,60 Kč bez DPH 256 Kč / 1 l
Skladem
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Šenkýřka CIP je silně alkalický prostředek pro sanitaci pivního potrubí, kohoutů, KEG sudů a v ostatních potravinářských provozech. Dezinfekce vinných sudů a systémů plnění lahví.

  • desinfikuje
  • okamžitě působení, úsporné dávkování
  • ekologický koncentrát bez chlóru

Detailní informace

Detailní popis produktu

Silně alkalický prostředek pro sanitaci pivního potrubí, kohoutů, KEG sudů a v ostatních potravinářských provozech.

Šenkýřku doporučuje Lukáš Svoboda, mistr světa v čepování piva: "Když není čistá technika, nemůže být perfektní pivo."

  • desinfikuje
  • okamžitě působení, úsporné dávkování
  • ekologický koncentrát bez chlóru

Pro kombinaci zásadité a kyselé dezinfekce, tak aby sanitační program byl komplexní a nevznikala rezistence mikroorganismů, doporučujeme pro střídání s Šenkýřkou CIP použít také Šenkýřka kyselá sanitační kapalina originální český produkt pro sanitační čištění pivního potrubí, výčepních kohoutů, KEG sudů, tanků a dalších potravinářských provozů. 

Hlavní výhody:

  • BEZ zápachu
  • kombinací aktivních látek snadno odstraní všechny usazeniny a pivní vedení je jako nové
  • SILNÁ koncentrace, stačí použít jen 50 ml (velký panák) na 10 l vody = úspora a hlavně SNADNÁ práce.

Návod použití pro pravidelnou sanitaci výčepu: Rozmíchat 50 ml do 10 l vody (0,5% koncentrace) + vytvořit okruh mezi sanitačním zařízením, kohoutem a roztokem, 15 min. nechat působit,  následně důkladně propláchnou pitnou vodou. Během tohoto čištění vytvoříme stejný roztok, vložíme rozložené části kohoutů, následně mechanicky očistíme, důkladně opláchneme a namontujeme zpět.   


Doporučené dávkování: 0,5% - 1% vhodné pro:
restaurace
vinné sklepy
výčepy
domácí výčepy

Ideální použití produktu Šenkýřka kyselá sanitační kapalina = 1x za měsíc v kombinaci s pravidelným čistěním produktem Šenkýřka CIP.

Sanitace pivního vedení z tanků: 1.-3. týden použít Šenkýřka CIP (alkalický produkt) 4. týden použít Šenkýřka kyselá sanitační kapalina (kyselý produkt)

Nezapomínejte na pravidelnou aplikací produktu Šenkýřka - gel pro mytí skla  do spüllboy na sklenice a můžete čepovat.

buton uklizej chytre

Základní varování pro správné používání: Zdraví škodlivý při požití, při zasažení kůže omýt mýdlem a vodou, u očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování +5°C až +25°C

nebespeci_vykricnik_kosoctverecnebespeci_ziravy

Nebezpečí H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat #dezinfevycepu #cistenipivnichtrubek #cistenipivovaru #dezinfekcesudu #cistenisudu #dezinfekcevpotravinarstvi #dezinfekcedokuchyne #senkyrka #senkyrkanacisteni #senkyrkaspulboy #senkyrkacip

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: