Šenkýřka kyselá sanitační kapalina na mytí pivního potrubí a strojů

258 Kč / ks 213,20 Kč bez DPH 258 Kč / 1 l
Skladem
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Šenkýřka - kyselá sanitační kapalina pro sanitační čištění pivního potrubí, kohoutů, výčepních zařízení, KEG sudů a dalších potravinářských provozů. Dezinfekce vinných sudů a systémů plnění lahví. Ideální pro čištění strojů na zmrzlinu a jiných podobných gastro zařízení.

  • desinfikuje
  • okamžitě působení, úsporné dávkování
  • ekologický koncentrát bez chlóru

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kyselá sanitační kapalina pro sanitační čištění pivního potrubí, kohoutů, výčepních zařízení, KEG sudů a dalších potravinářských provozů.

Šenkýřku doporučuje Lukáš Svoboda, mistr světa v čepování piva: "Když není čistá technika, nemůže být perfektní pivo."

  • desinfikuje
  • okamžitě působení, úsporné dávkování
  • ekologický koncentrát bez chlóru

Pro kombinaci zásadité a kyselé dezinfekce, tak aby sanitační program byl komplexní a nevznikala rezistence mikroorganismů, doporučujeme pro střídání s Šenkýřkou CIP použít také Šenkýřka kyselá sanitační kapalina originální český produkt pro sanitační čištění pivního potrubí, výčepních kohoutů, KEG sudů, tanků a dalších potravinářských provozů. 

Hlavní výhody:

  • BEZ zápachu
  • kombinací aktivních látek snadno odstraní všechny usazeniny a pivní vedení je jako nové
  • SILNÁ koncentrace, stačí použít jen 50 ml (velký panák) na 10 l vody = úspora a hlavně SNADNÁ práce.

Návod použití pro pravidelnou sanitaci výčepu: Rozmíchat 50 ml do 10 l vody (0,5% koncentrace) + vytvořit okruh mezi sanitačním zařízením, kohoutem a roztokem, 15 min. nechat působit,  následně důkladně propláchnou pitnou vodou. Během tohoto čištění vytvoříme stejný roztok, vložíme rozložené části kohoutů, následně mechanicky očistíme, důkladně opláchneme a namontujeme zpět.   

Sanitace pivního vedení z tanků: 1.-3. týden použít Šenkýřka CIP (alkalický produkt) 4. týden použít Šenkýřka kyselá sanitační kapalina (kyselý produkt)

Nezapomínejte na pravidelnou aplikací produktu Šenkýřka - gel pro mytí skla  do spüllboy na sklenice a můžete čepovat.

buton uklizej chytre

Doporučené dávkování: 0,5% - 1% vhodné pro:
restaurace
vinné sklepy
výčepy
domácí výčepy

Základní varování pro správné používání: Zdraví škodlivý při požití, při zasažení kůže omýt mýdlem a vodou, u očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Skladování +5°C až +25°C

Varování

nebespeci_vykricnik_kosoctverecnebespeci_ziravy

Ortho-phosphoric acid 85% pure, Citric acid monohydrate pure, Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated propan-2-ol fatty alcohol ethoxylated 4 citric acid

H290 Může být korozivní pro kovy. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat #dezinfevycepu #cistenipivnichtrubek #cistenipivovaru #dezinfekcesudu #cistenisudu #dezinfekcevpotravinarstvi #dezinfekcedokuchyne #senkyrka #senkyrkanacisteni #senkyrkaspulboy #senkyrkacip

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: